/Fototertúlies Fotogràfiques
Jose Pecci

Fototertúlies Fotogràfiques

El grup fotogràfic Roda i Masies, iniciem el cicle de les Fototertúlies, Es tracta d’una trobada en la qual els socis del grup presenten el seu dossier fotogràfic. De moment ja són 4 socis els que han presentat les seves fotografies, en José Pecci, Pere Arco, Quim Pueyo i en Jordi Arumí.