4 Ral-li Fotogràfic Masies de Roda

El proper dia x de octubre del 2022 es celebrarà a la localitat de Masies de Roda el III Ral·li Fotogràfic, per a això es convoca a tots els aficionats i professionals de la fotografia a participar-hi

L’Ajuntament deMasies de Roda amb la col·laboració del Grup fotogràfic de Roda i Masies convoca el 4 Ral·li Fotogràfic de Masies d’acord amb les següents bases:

PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi i sigui major d’edat.
TEMA: Ral-li
Hi ha tres temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a conèixer a
l’inici de l’activitat.


CONDICIONS
S’admeten tot tipus de dispositius i càmeres de captació digital.
Nomes s’admetran els ajustos bàsics d’edició:
• No s’admetran fotomuntatges (alteracions de la imatge, o de part / s
d’aquesta, que impliquin que la fotografia passi a reflectir una realitat diferent
de la fotografiada).No es podran afegir o eliminar elements que modifiquin la
seva composició original.
• Les fotos s’hauran de realitzar dins el terme municipal de Masies de Roda


MEMBRES DEL JURAT
El jurat estarà format per tres membres del grup fotogràfic de Roda i Masies

PREMIS
Premi a la millor serie: 100 €


Premi tema A: 50€

Premi Tema B 50€


Premi tema C: 50€


Veredicte: El mateix dia del ral.li fotogràfic


CALENDARI
El Ral·li començarà a les 10:00 del matí i els participants tindran fins a les
13.30 hores per realitzar totes les fotografies i passar obligatòriament per al
punt de control.


DRETS
L’ajuntament de Masies de Roda no farà ús de les fotografies presentades
sota cap circumstància a excepció de:
• L’exhibició de les imatges presentades sota l’estricte criteri d’il·lustrar la
notícia del concurs
• Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit a L’ajuntament de
Masies de Roda.
RESPONSABILITAT
• Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les
imatges presentades al concurs..
• Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges.
• L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no
previstos a les bases.
• La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases
i de la resolució inapel·lable del jurat.


Organitza l’ajuntament de Masies de Roda i col·labora el grup fotogràfic Roda i
Masies