1r Ral-li Fotogràfic Roda de Ter

El proper dia 26 de SETEMBRE de 2021 es celebrarà a la localitat de Roda de Ter el I Ral·li Fotogràfic de Festa major , per a això es convoca a tots els aficionats i professionals de la fotografia a participar-hi

L’Ajuntament de Roda de Ter amb la col·laboració del Grup fotogràfic de Roda i Masies convoca el I Ral·li Fotogràfic de Roda, d’acord amb les següents bases:

PARTICIPANTS

1. Tothom qui ho desitgi major de 16 anys. La participació és gratuïta.

INSCRIPCIONS – PUNT D’INICI – DESCÀRREGA

2. Diumenge 26 de SETEMBREde 2021, a les 9 del matí fins a les 13:30.

Jardins de Can Planoles: accés per Carrer Ramon Pujols, 42 o Carrer Ramon Martí, 42.

TEMES

3. Hi ha tres temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a conèixer en el moment de l’inici de l’activitat.

DESENVOLUPAMENT

4. S’admeten tota classe de dispositius i càmeres de captació digital.

5. El Ral·li constarà de tres temes, a les quals caldrà incloure la “foto testimoni” (primera) i la “foto control” (última de la targeta). Aquesta última fotografia es realitzarà entre les 11:00 i 13:30 hores en el lloc que oportunament serà indicat, donant en aquest moment per finalitzat el Ral·li.

6. Quedarà automàticament desqualificat tot aquell concursant que no hagi realitzat tant la “foto testimoni” com la “foto control”.

7. Les targetes de les càmeres digitals han d’estar buides abans de començar el ral – li. La primera foto de la targeta serà la “foto testimoni” i l’ultima la “foto control”.

8. Per entrar a concurs s’ha de presentar una col·lecció de 3 fotografies en format JPG (no s’acceptaran en altres formats), una de cada tema obligatori a fotografiar.

9. Quedaran fora de concurs les imatges editades o manipulades.

Estaran prohibits els revelats, ajustaments de nivells, fotomuntatges,

retallades, hdr, qualsevol mena de modificació de l’original, etc.

realitzats tant amb software com a la càmera.

* Si està permesa la conversió a BN des de la càmera.

10. En el moment de la descàrrega, els participants indicaran la numeració de les imatges que volen presentar a concurs.

Per facilitar les descàrregues us agrairem que porteu el cable de la vostra càmera.

11. L’organització no es farà responsable de qualsevol accident que pugui tenir la

persona participant en el ral·li.

12. DOTACIÓ

· Primer Premi a la col·lecció de 3 fotografies: 200 euros

· 3 premis a la millor fotografia de cada tema proposat: 50 euros cadascun.

13. JURAT I RESOLUCIÓ

El jurat està format per 3 professionals de la fotografia

– Josep Mº Pecci del Grup Fotogràfic Roda.

. Cassandra Cassanovas del Grup Fotogràfic Roda

. Francesc Valldoriola de l’associació fotogràfica de Tona

La decisió del jurat és inapel·lable i pot declarar deserts els premis, si es considera que no hi ha cap col·lecció que reuneixi prou mèrits.

Cada concursant només podrà optar a un sol premi.

14. VEREDICTE

El veredicte del jurat es farà el dimarts 28 de setembre a les 20 hores.

15. LLIURAMENT DE PREMIS

El divendres 1 Octubre de 2021, a les 20.00 hores.

Els guanyadors seran contactats per l’organitzador a través d’un missatge de correu electrònic o telèfon.

Aquest acte públic quedaria anul·lat si a conseqüència de la pandèmia de

Covid-19, no es pogués celebrar.

En aquest cas, els premis es farien arribar als guanyadors per altres mitjans.

16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els participants cedeixen expressament a l’ajuntament de Roda de Ter , amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

17. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.